Bij mijn readings stem ik mij vanuit het Nu af op wat voor jou belangrijk is.
Dankzij mijn ervaring met vele therapieën, het bestuderen van vakliteratuur
en daardoor verworven psychologische kennis, de opleiding die ik volg tot
healer / reader aan de School of Life in Amsterdam en mijn liefde voor
mensen, stel ik mij open om de boodschappen voor jou zo duidelijk moge-
lijk door te geven. Daarbij kan ik informatie helder verwoorden in duidelijke
taal. Uitgangspunt bij mijn readings is een groot respect voor jouw Zijn.
Je ontvangt informatie op een manier die afgestemd is op jou.
Meestal gaat het om één of meerdere sessies, zodat de informatie die door-
komt kan verankeren. Hierbij werken we met wederzijdse feedback.
Alexandra van der Leeuw
06-22901344
Celebesstraat 27
2585 TC Den Haag