Beeldende kunst is voor mij een verinnerlijking tot uiting gebracht. Er ontstaat
daarbij een contrast tussen de “ruwe” verwerking en de vrouwelijke vormen,
veelal figuratief.
Alexandra van der Leeuw
06-22901344
Celebesstraat 27
2585 TC Den Haag